Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 
LPG Boşaltım (İkmal) işlemi
Müşterilere ait tanker dolum sahasının ulaşımı ve özellikle giriş LPG tankerinin sevkıyat esnasında rahatça manevra yapmasına olanak tanıyacak şekilde inşa edilmiş olmalıdır. Tankerlerin park yerini acil terk etmesi gerektiğinde hiçbir manevra yapmadan park noktasından ayrılabilmesine olanak sağlayacak şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Teslimat yapılacak abonenin adresine vardığınızda, vasıtanıza ikmal yapılacak tankın yanına götürmeden evvel gelişinizi müşteriye veya temsilcisine bildirin. Sahaya girme izni aldıktan sonra; ? Etrafı tekrar kontrol edin; tehlikeli bir durum ve/veya çıplak ateş olup olmadığından, etrafta bir kaçağı belli eden gaz kokusu olmadığından emin olun. Şartlar uygun değilse, düzeltilene kadar bekleyin. Mümkün değilse müşteri temsilcisi ve bağlı bulunduğunuz bölüme haber verin ve talimata göre sonraki sevkıyatınıza devam edin. ? Doluma mani bir durum yok ise egzoz borusuna Alev Tutucuyu taktıktan sonra ikmal yapılacak noktaya yanaşın. Vasıtanızı ikmal yapacak tanka yanaştırırken şunlara dikkat edin: 1-Vasıtanızın konumu, tehlike anında kolaylıkla uzaklaştırılabilecek pozisyonda park edin. 2-İkmal yapılırken hem vasıtanın sayacını, hem müşteri tankı sabit seviye göstergesini ve seviye göstergesini ve dolum tabancasını rahatça görebilmeli ve ulaşabilmelisiniz. 3-Vasıtanın duruş pozisyonu şoför için kör nokta yaratmamalı. Etraftan yaklaşacak birini şoför rahatça görebilmeli. 4-Motoru stop edin. Elektrik şalterlerini kapatın, el frenini çekin ve arabadan inin. 5-Takozları arka tekerin ön ve arkasına koyun. Önceden Alev Tutucuyu egzoz borusuna takamadıysanız, takın. 6-Eğer müşteri sahasında mevcut değilse, vasıtanın en az 7 mt. Açığına ?Ateşle Yaklaşma?, ?Sigara İçilmez? levhalarını koyun, yangın söndürücüleri çapraz istikametlerde ve ulaşabileceğimiz şekilde yerleştirin. 7-İkmal yapılması istenen tankı ve dolum valflarını, bağlantılarını kontrol edin. Bunlara LPG dolumu na uygun olduğundan, bağlantı ve boru donanımında hiç bir kaçak ve/veya hasar olmadığından emin olun. 8-Müşteriye ve Tesis?e bilgi verin. 9-Verilecek miktarı belirlemek için müşteri tankının içindeki mal miktarını ve azami seviyeye (%85) varmak için ne kadar mal verilmesi gerektiğini hesaplayın. 10-Müşteriden ne kadar mal istediğini öğrenin. Hesapladığınız miktarı müşteride teyit ediyorsa veya daha azını istiyorsa, ikmal başlayabilir demektir. Eğer müşteri daha fazlasını ister ise, fazlalık miktarı veremeyeceğinizi bildirin Boşaltım işlemi 1-Vasıtanın topraklama kablosunu müşteri tankı topraklama kulağına irtibatlandırın. Metal metale ve iletken bağlantı olduğundan emin olun. 2-Tanker dolum hortum tabancasını müşteri tankı dolum valfı ile irtibatlandırın. Bunu yaparken gerek tabanca kaplinini, gerekse müşteri dolum valfının temiz ve hasarsız olduğuna dikkat edin. Takılı vaziyette iken hortum gergin olmayıp biraz boşluk verilmeli. 3-Sayacı sıfırlayın. Müşteriye sayaç okuma kağıdı verilecekse, sayaç biletini sayaca takın. 4-Vasıtanın likit çıkış vanasını açın. Yer altı tankı ikmali ise buhar vanasını da açın. 5-Dolum hortumuna, kullanılıyorsa buhar hortumuna giden vanaları açın. 6-Bağlantılarda herhangi bir kaçak olmadığına emin olun. Müşteri tankı üzerindeki sabit seviye göstergesi (s.s.g.) iğne vanasını açın. Eğer s.s.g. yoksa, yer üstü tanka rota-gage?ini azami dolum seviyesine getirip iğne vanasını açın. Her ikisi de yoksa, tank seviye göstergesini ikmal süresince devamlı kontrol etmek gerekir. 7-Motoru çalıştırın, P.T.O.?yu devreye sokun, önce düşük devirde pompalamayı başlatın. Pompa rejime girince devri yükseltin. Dikkat edilecek husus, tankerin likit devresinin pompadan önceki konusunda açışı akım valfı var ise, bunun kapamasına yol açmamak vananın da başta az açılması gerekir. 8-Rota-gage veya seviye göstergesinden azami dolum seviyesine gelindiği belirlenince dolum DERHAL durdurulur. Durdurmanın sağlıklı yapılabilmesi için, azami dolum seviyesine yaklaşırken pompanın devri düşürülerek daha yavaş dolum yapılır. 9-Dolumun durması ile birlikte s.s.g. ve/veya rota-gage iğne valfı kapatılır. 10-Sıvı seviye göstergesini tekrar kontrol edin. 11-Herhangi bir şekilde müşteri takına azami seviyeden fazla dolum yapılmışsa, hemen müşteriye ve tesis müdürlüğüne haber verilir. c)Boşaltım bittiğinde 1-Vasıta motorunu stop edin. 2-Hortum ucu tabancaları/vanaları kapayın. 3-Dolum başlıklarını müşteri tankından ayırmadan evvel eldivenlerinizi giymiş, koruyucu gözlüğünü takmış olmanıza dikkat edin. Aksi halde başlık arasına sıkışan sıvının üstünüze sıçrama tehlikesi olabilir. 4-Hortum ucunda basınç emniyet valfı yoksa, ve yakın mesafede başka yere ikmal yapılmayacaksa tank ve sayaç çıkışı vanalarını kapattıktan sonra hortum içinde kalan sıvıyı, hortumu emniyetli bir mesafeye ve yere uzatarak yavaşça tahliye edin. 5-Hortumu sarın, topraklama kablosunu çözüp makarasını sarın. 6-Müşteri tankı valflarının koruyucu kapaklarını takın. Bütün vanaların kapalı olduğunu kontrol edin. 7-P.T.O?yu devreden çıkarın. 8-Kullandıysanız, ikaz işaretlerinizi ve yangın söndürücüleri toplayıp yerlerine koyun. 9-Sayaç rakamını okuyup, kullandıysanız bileti çıkarın. 10-Gerekli işlemleri yapıp teslimat formasını müşteri veya yetkilisine imzalatıp bir kopyasını verin. 11-Tankerin etrafında dolaşıp herhangi bir kaçak olmadığını, her şeyin normal olduğunu gördükten sonra takozları alın. 12-Hortumdan boşaltılan gazın iyice dağılmış ve bulunduğunuz yerde koku olmadığından emin olunca motoru çalıştırın. 13-İkmal yerinden gaz tahliyesi yapılan yerin rüzgar arkası istikamette 30 metre. Kadar gidince, durum ve egzozdan Alev Tutucuyu çıkartın. Yolunuza devam edin. Uyarılar ? İkmal yapılan yer bir mesken, lokanta gibi birden fazla gaz yakan cihazın kullanıldığı bir yer olabilir. Böyle bir yerde, müşteri tankı içindeki gaz bitmiş ise, tanka doluma başlamadan önce mutlaka gazla çalışan cihazların kapalı olduğundan ve tank buhar servis vanasının veya likit (buharlaştırıcı kullanılıyorsa) vanasının kapalı olduğundan emin olun. Açıksa, kapatın. Ondan sonra yukarıda anlatıldığı şekilde ikmal yapılır. ? Eğer ikmal yapılan mekanda kimse yoksa, o zaman tank servis vanasını kapalı bırakın. Müşteriye kolayca görebilecekleri ve kötü hava şartlarından etkilenmeyecek bir yere not bırakınız. Bu notta ??.. tarihinde tankınıza ikmal yapıldı. Tank üzeri servis vanası kapatılmıştır. Açmadan önce lütfen bütün cihazlarınızın gaz vana/düğmelerinin ?KAPALI? durumda olduğunu kontrol ediniz. Sonra vanayı yavaş, yavaş açınız.? anlamında bir ibare olması uygun olur. ? İkmal yapılan yer bir sanayi müşterisi ise, ve kendi kompresör veya pompası ile mal alacak ise, o zaman pompa ve sayaç düzenini devreye sokmadan, tanker likit çıkışı ve buhar çıkışı müşteri tankının likit ve buhar bağlantıları ile irtibatlandırılır. ? Yukarıda anlatılan emniyet tedbirleri alındıktan sonra, müşteri ve/veya temsilcisi kompresör veya pompasını çalıştırır ve ikmal aynı yukarıda anlatılan şekilde yapılır. Bu gibi müşterilere ? genellikle ?Ful Drop? denilen bir yükü LPG?nin tamamı teslim edildiğinden, mal ağırlık ölçüsü üzerinden teslim edilir. Bu gibi durumlarda tanker müşteriye gelmeden önce boş olarak tartılır, vasıta darasının kantar fişi alınır. ? Tanker yüklendikten sonra tekrar tartıya girer ve brüt ağırlık kantar fişi alınır. Aradaki fark teslim edilecek maldır. şoför bu fişlerle müşteriye gider ve malın tamamını, azami dolum seviyesini aşmamak şartıyla, müşteri tankına boşaltır.