Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 
  ATIK YAĞ

Amacımız; Atık Yağların Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden taşınması, bertaraf tesislerine naklinin gerçekleştirilmesi, Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlara uyarak operasyonun yürütülmesidir.

Atık Yağ oluşumu

Herhangi bir yağın veya herhangi sentetik yağın sanayide veya sanayi dışı alanlarda özellikle yağlama amacı ile belli bir süre kullanım sonucu kimyasal ve fiziksel
safsızlıklarca kirletilmesi sonucu oluşan veya orijinal özelliğini kaybeder. Yağ, içindeki katkı maddelerinin kırılması, normal kullanım esnasında kir, metal sürtünmeleri, su veya kimyasallarla karışarak kirlenir ve rengi koyulaşarak kullanılamaz duruma gelir. Yağ zamanla uzun kullanımdan dolayı iyi performans göstermez. Dolayısıyla motorun
daha iyi iş yapabilmesi için kullanılmış yağ, yeni yağla değiştirilir. 

Atık Yağın Genel Tanımı;

  • Kullanılmış taşıt yağları (benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon,
  • İki zamanlı motor, hidrolik fren, antifiriz, gres ve diğer özel taşıt yağları);
  • Endüstriyel yağları, (hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, pas ve korozyon, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik system koruyucu, Gıda ve ilaç endüstrisi, Genel amaçlı, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağları ve endüstriyel gresleri)
  • Özel müstahzarları (kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri) ve kontamine olmuş yağ ürünlerini,

ifade eder.

Atık Yağın tehlikeleri;

Atık yağlar toprağa ve suya atılmamalıdır. Bulunduğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Ekotoksik özelliğe sahiptir.
Küçük fırınlarda ve sobalarda yakılması yasaktır çünkü atık yağın içindeki ağır metal ve klor bileşimleri atık hava ile birlikte atmosfere salınarak havayı kirletir ve insan sağlığına zarar verir.

 

1 litre kullanılmış motor yağı, 800 bin litre içme suyunu kullanılamaz hale getirir.

Bu özelliklerinden ve içerdiği zararlı maddelerden dolayı, atık yağlar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde Ek-7 Tehlikeli Atık Listesi’nde “12-Metallerin ve Plastiklerin Biçimlendirilmesi ve fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar” ve “13-Yağ ve Sıvı Yakıt Atıkları” kapsamında tehlikeli atık olarak tanımlanmakta ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre işlem görmelidir:
Yağların, kullanım süresi dolup atık yağ haline geldiğinde üç kategoriye ayrılırlar.

I. Kategori: Rafinasyon veya Rejenerasyon Yolu İle Geri Kazanıma veya ilave Yakıt    Olarak Kullanıma Uygun,
II.     Kategori: İlave Yakıt Olarak Kullanıma Uygun,
III.    Kategori: Tehlikeli Atık Olarak Yakılarak Bertarafa Uygun.