Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 

SE PETROL ETİK ve DÜRÜSTLÜK TAAHHÜDÜMÜZ
SORUMLULUK
Ana hedefimiz, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun güvenini
kazanarak, Etik ve Toplum Ahlak kurallarına uygun olarak faaliyetlerimizi
sürdürmektir.
TEMEL İLKELERİMİZ

 1. Herkesin saygı duyduğu GÜVENLİ ve DÜRÜST bir çalışma ortamı yaratmak.
 2. Söylediklerimizle yaptıklarımızın birbirini tutması.
 3. Ülkemizin ve yapılan işin Yasal ve Ahlaki gerekliliklerine eksiksiz uymak.
 4. Operasyonlarda SEÇ-G Kurallarını eksiksiz uygulamak.
 5. Müşteri ve çalışanların haklarına ve itibarlarına saygı göstermek.
 6. Görevlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirirken dürüst, objektif ve
  gayretli olmak.
 7. Şirket çalışanları olarak; bilerek herhangi uygunsuz veya yasal olmayan
  bir faaliyete taraf olmamak.
 8. Çalışanlardan,   müşterilerden,   satıcılardan   ve   kurumsal   iş   ilişkisinde
  bulunduğumuz kişilerden, değerli herhangi bir şeyi(hediye) kabul etmemek
  ve vermemek.
 9. Şirketimize ait Gizli bilgileri, kişisel kazanç için ve/veya kurum menfaatine
  zarar verecek şekilde kullanmamak.
 10. Bir işi yaparken Etik ve Ahlaki olarak Dört soruyu unutmamalıyız !
 1. Doğru mu?
 2. Yasal mı ?
 3. Yararlı mı ?
 4. Emniyetli mi?

Eğer bu sorulara Evet cevabı veremiyorsan işi yapma!


SE PETROL ETİK ve AHLAK KURALLARİNA AYKIRI DAVRANIŞLAR

 • İş kalitesini önemsememe
 • Rüşvet isteme ya da verme
 • Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı
 • İşyerinde ayrımcılık yapma
 • Özel yaşama müdahale etme
 • Çevre kirliliğine duyarsız kalma
 • İşyerinde hırsızlık yapma
 • Kurumun olanaklarını kişisel amaçlar için kullanma
 • Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma
 • Hediye alma ve ağırlama
 • Yanlış bilgilendirme ya da bilgi saklama
 • Yerel yetkililerle etik dışı ilişkiler kurma
 • Çıkar çatışmalarına girme
 • Ticari ya da mesleki sırları sızdırma
 • Rakiplerle ilgili bilgilerini toplanmasında etik dışı yöntemler kullanma
 • Ürün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememe
 • Çalışanlara eşit davranmama
 • Ast - üst ya da çalışma arkadaşını sömürme
 • İşyerinde arkadaşlarını yıldırma - korkutma
 • Görevini ihmal etme
 • İşyerinde bencil davranma
 • İş ilişkilerine politik düşünceler katma
 • Cinsel tacizde bulunma
 • Hakaret ya da küfür etme, argo bir dil kullanma
 • Yetkisini kötüye kullanma
 • Alkol ve uyuşturucu kullanma
 • Çalışma arkadaştan ile ilgili söylentiler çıkarma ve dedikodu yapma
 • Farklılıklara hoşgörülü davranma
 • Zimmet ve görevin suistimali