Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 
Akaryakıt ürünleri boşaltım işlemleri
1- Boşaltımı, emniyete sizin kadar önem vermeyen insanların bulunduğu yerlerde yaptığınız için, tehlikeli durumlara karşı daima tedbirli olunuz. 2- Tanker bir başkası tarafından doldurulmuş ise, Boşaltım için yola çıkmadan önce vanaları ve mühürleri kontrol ediniz. 3- Yer altı tanklarına boşaltım yapılacaksa, mutlaka ölçüm yapın ve fazla boşaltım yapmayınız. 4- Geri manevra esnasında mutlaka yardım isteyiniz. 5- Herhangi bir problemde hemen amirinizle temas kurunuz. 6- Tankere ve/veya tanka hortum bağlı durumdayken boşaltım yerini asla terk etmeyiniz. 7- Hortumları kesinlikle aracın altından geçirmeyiniz. 8- Hortum bağlı iken asla aracı hareket ettirmeyiniz. 10-Boşaltım yerinde LPG tankeri boşaltım yapıyorsa asla boşaltım yapmayınız, LPG boşaltımının bitmesini bekleyiniz. Siz boşaltım yaparken LPG tankeri boşaltım yapmak isterse uygun bir lisanla uyarınız, aksi durumda amirinizi bilgilendirin. 11-Kişisel Koruyucu Ekipman kullanmayı ihmal etmeyiniz. 12-Devamlı teyakkuz halinde ve tedbirli olun. 13-Hortumları yerde sürüklemeyin. 14-Pompalı boşaltımlarda; pompayı durdurmadan hortumu bağlamayın. 15-Pompalı boşaltımlarda; basınçlı hatların bağlanması, sökülmesi işlemi sırasında koruyucu gözlük kullanın. 16-Hortum içindeki ürünün yere dökülmesine müsaade etmeyin, sızdırın. YERÇEKİMİ İLE BOŞALTIM İŞLEMİ; 1- Boşaltım yerine gelince etrafı kontrol edin, potansiyel ateş kaynağı olup olmadığına bakınız. 2- Tankeri boşaltım noktasına uygun konumda yanaştırınız. ? El frenini çekiniz. ? Motoru durdurunuz. ? Lastiklere takoz koyunuz, ? Tankeri gözle kontrol ediniz, ? Lastik ve jantlarda aşırı ısınma olup olmadığını kontrol ediniz. 3- Boşaltım yeri yetkilisine geldiğinizi bildiriniz. 4- Çalıştığınız yeri emniyete alınız, konilerle, 5- Aracın Yangın söndürücülerini çalışma yaptığınız yerin iki başına (ön ve arka) koyunuz. 6- Boşaltım yerinin yangın alarm düğmesi ile Yangın söndürücülerin yerlerini öğrenin. 7- Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmayı ihmal etmeyin. 8- Tankları ölçmeden önce tankerin kapakları ve kapısı kapalı durumda olmalı, 9- Kendiniz ve çevrenizle ilgili emniyet tedbirlerini aldıktan sonra topraklama yapınız. 10- Mühür kontrolü için yetkililere haber veriniz. 11- Boşaltım sırasında mühürleri tek-tek koparınız, 12- Önce müşteri tankı hortum bağlantısını yapın, daha sonra tanker bağlantısını yapın. 13- Eğer bir sızıntı veya kaçak varsa işlemi derhal durdurunuz. 14- Boşaltım bittikten sonra süzülmenin tam olması için 2dk bekleyiniz, tam süzülme için tanker bağlantısı sökülen hortum yukarı doğru kaldırılarak tanka doğru yürüyünüz. BOŞALTIM SONRASI 1-Hortumların toz kapakları ve ürün alan tankın kapaklarını kapatınız. 2-Hortum ve bağlantı adaptörlerini tankerdeki yerlerine yerleştiriniz. 3-Topraklama kablosunu sökerek, konileri aracınıza koyunuz. 4-Ayrılmadan önce tanker etrafını dolaşarak kontrol ediniz. 3-Müşteriye gerekli evrakları veriniz. POMPA İLE BOŞALTIM İŞLEMİ 1- Boşaltım yerine gelince etrafı kontrol edin, potansiyel ateş kaynağı olup olmadığına bakınız. 2- Tankeri boşaltım noktasına uygun konumda yanaştırınız. a. El frenini çekiniz. b. Motoru durdurunuz. c. Lastiklere takoz koyunuz, d. Tankeri gözle kontrol ediniz, e. Lastik ve jantlarda aşırı ısınma olup olmadığını kontrol ediniz. 3- Boşaltım yeri yetkilisine geldiğinizi bildiriniz. 4- Çalıştığınız yeri emniyete alınız, konilerle, 5- Aracın Yangın söndürücülerini çalışma yaptığınız yerin iki başına (ön ve arka) koyunuz. 6- Boşaltım yerinin yangın alarm düğmesi ile Yangın söndürücülerin yerlerini öğrenin. 7- Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmayı ihmal etmeyin. 8- Tankları ölçmeden önce tankerin kapakları ve kapısı kapalı durumda olmalı, 9- Kendiniz ve çevrenizle ilgili emniyet tedbirlerini alarak topraklama yapınız. 10-Mühür kontrolü için yetkililere haber veriniz. 11-Boşaltım sırasında mühürleri tek-tek koparınız, 12-Horum bağlantılarını iyi yapıldığından emin olunuz. 13-Ürün alacak tankta vana varsa açınız, 14-Daha sonra dip vanası gerekli diğer vanaları açınız. 15-Pompayı çalıştırmak için tahliye sistemini açınız. 16-Eğer sızıntı ve damlama görürseniz işlemi derhal durdurunuz. 17-Boşaltımın sona erdiğinden emin olmak için pompanın çalışma gürültüsünü dinleyin. 18-Boşaltım bittikten sonra süzülmenin tam olması için 2dk bekleyiniz, tam süzülme için tanker bağlantısı sökülen hortum yukarı doğru kaldırılarak tanka doğru yürüyünüz. BOŞALTIM SONRASI 1-Hortumların toz kapakları ve ürün alan tankın kapaklarını kapatınız. 2-Hortum ve bağlantı adaptörlerini tankerdeki yerlerine yerleştiriniz. 3-Topraklama kablosunu sökerek, konileri aracınıza koyunuz. 4-Ayrılmadan önce tanker etrafını dolaşarak kontrol ediniz. 5-Müşteriye gerekli evrakları veriniz.