Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 
LPG Kaçak ve dökülme durumlarında
Dolum peronunda LPG?nin kapalı sistemden dökülmesi, kaçması halinde aşağıda belirtilen işlem yapılmalıdır: 1. Kaçak olan peronda ve her iki tarafındaki peronlarda yükleme/boşaltma işlemleri derhal durmalı ve bütün pompalar durdurulmalı. 2. Kaçak derhal Tesis Müdürlüğüne bildirilmeli. 3. Tesis Müdürünün dolum peronuna emniyetli duruma getirmekte görevlendirildiği personel dışında herkes dolum peronundan uzaklaşmalı. 4. Hareket halindeki bütün vasıtaların motorları stop etmeli. Perondaki hiç bir vasıta kendi motor gücü ile uzaklaştırılmaya çalışılmamalı. Bu gibi durumlarda motoru çalıştırmak yangına yol açabilir. 5. Hiç kimse, şartlar ne olursa olsun, LPG buhar bulutu içine girmemeli. Tesis Müdürlüğü alanın emniyetli olduğunu bildirmeden hiç bir yükleme veya vasıta hareketi başlayamaz. ? Seyir esnasında kaçak olması durumunda 1. Vasıtayı mümkün olduğu kadar yoldan uzaklaştırıp tenha bir yere çekin, motoru durdurun, el frenini çekin, varsa ana şalteri kapayın. 2. Kaçağı hemen durdurabilme imkanı var mı, kontrol edin. Yoksa: 3. Çevrede çıplak ateş veya ateş kaymayı varsa, derhal söndürülmesini veya uzaklaştırılmasını sağlayın. 4. İkaz levhalarını ve yangın söndürücüleri arabadan alıp gerekli yerlere koyun. 5. Yola yakın iseniz derhal trafiği durdurun. Polise ve itfaiyeye haber verin veya verilmesi için etraftan yardım isteyin. Meraklı halkı en az 20 metre. Uzakta tutun. 6. Kaçağı kesmeye çalışın. İyi kapanmamış bir vana olabilir. Kontrol cihazlarına giden bakır borulardan ise, boru bükülerek durdurulabilir. Küçük bir delikten ise ağaç kavalye çakılabilir. Kaçak sıvı fazından ise, o noktaya iyice ıslatılmış bir bez veya çuval parçası koyup, çıkan gazın onu dondurması ile kısa bir sürede olsa kaçağı keser. Ancak bu işler yapılırken mutlaka koruyucu eldiven giyilip koruyucu gözlük takılmalıdır. 7. Kaçak fazla ise, buhar bulutu oluştuğu takdirde içine girilmemelidir. Müşteri mahallinde kaçak olması durumunda Müşteriye ikmal yapmak üzere müşteri arazisine irdiğimizde tankerde kaçak olduğunu fark eden şoför: 1. Derhal müşteriye haber vermeli, aynı zamanda tesise haber vermek için müşterinin yardımını istemeli. 2. İkmal yapmaya teşebbüs etmemeli. Ancak kaçak kesilirse yapmalı. 3. Yukarıda 6.maddede anlatıldığı gibi kaçağı kesmeye çalışmalı. 4. Kaçağı kesmeğe çalışırken kullanılan alet, takım, cihaz v.s.?nin kıvılcım çıkartmamasını sağlamalı. 5. Eğer kaçak kesilemiyorsa, tankeri sahadan daha emniyetli bir yere götürmek üzere motorunu çalıştırmadan vitesi boşa alıp kaydırarak-meyil varsa, veya çektirerek uzaklaştırmalı. 6. Tanker ve çevresini izole etmek, yabancıların yaklaşmasını önlemek için yardım aramalı. 7. Kaçak büyüme temayülü gösterirse Polise ve İtfaiye?ye haber vermeli. 8. Bütün civardaki ilgililere LPG buharlarının havadan ağır olduğunu ve kaçan gazın yere çökerek ve arazi meylini takip ederek yayılacağını, böyle çukur yerlerde birikeceğini bildirmeli. Müşteri nezdinde hiç bir kaçak olmadan varıp, ancak ikmal esnasında hortum patlaması, kötü bağlantı, emniyet valfı açması v.b. sebeplerle kaçak olursa : a) Pompalama derhal durdurulur, vasıtanın kontağı kapatılır. b) Tankerin ve varsa müşteri tesisinin-çabuk kapama valfları ve ardından diğer manuel kapama valfları kapatılır. c) Hortum bağlantıları çözülür. d) Derhal tesis müdürlüğüne veya bağlı olduğu amire haber verilir. e) Başka bir şekilde kaçak olmuşsa ve ikmalci şoför kaçağı kesemiyorsa, derhal teknik yetkililerden yardım istenir. f) Müşterinin yangın sisteminden faydalanarak, hortumların ucuna sis lansı takıp LPG buharları dağıtılır. g) Civarda ateş kaynağı yaratılmaması için tedbir alınır. h) Yakın civara meraklı insanların toplanmasına engel olunur. i) Kaçan gaz dağılıp etraf tamamen emniyetli bir duruma gelmeden şoför hiç bir şekilde vasıtanın motorunu çalıştırmaya teşebbüs etmemelidir. ? Kaçak alev almışsa Yukarıda bahsedilen seyir halinde veya müşteri nezdinde vuku bulunabilecek gaz kaçaklarında, kaçak bir şekilde alev alır ise: 1. İlk düşünce tankeri emniyetli bir yere çekmek olmalı. 2. Derhal kontak kapamalı. Varsa, ana şalteri kapamalı, yoksa akünün (+) ucu sökülmeli. 3. Alev alan kaçak, tankerin gaz fazından ve üst kısmından ise, yani alevler tankın gövdesini yalamıyorsa, yanmaya müdahale etmemeli. Başka bir değişle, söndürmeye çalışmamalı. 4. Bu arada yetkili amir aranarak talimat alınmalı. 5. İmkan bulunursa, gazın kaçıp alev aldığı nokta ve etrafı su sıkılarak soğutulmalı. Su, tankerin üstüne, buhar fazı kısmına tutulmalı. 6. Vasıta etrafına ikaz levhaları yerleştirilmeli. Yangın söndürme cihazları çıkarılmalı. 7. Yangına sebep olan kaçağın kesilmesine çalışılmalı. Bu mümkün olursa zaten yangın söner. 8. Hiç bir zaman KAÇAK KESİLMEDEN ALEV SÖNDÜRÜLMEZ. Ancak, alevler tankerin altında olup tankeri devamlı ısıtıyor ve tankeri su ile soğutma imkanı yok ise, ve tankerin bulunduğu yer tenha ve meskun mahal değil ise, O ZAMAN alev yangın söndürücü veya başka imkanla söndürülüp sonra kaçak kesilmeğe çalışılır. (Bak: ?Seyir Esnasında? Madde 6) 9. Trafik durdurulur, Polis ve İtfaiyeye haber verilir. Tankın yatay uzun ekseni hizasında her iki bombe baş istikametinde 300 metre. içinde insan bulunmamalıdır. 10. Kaçak dolayısı ile alev vana dolabının olduğu yerde ise ve kaçağı kesmek için aleve yaklaşmak icap ediyor ise, su tutma imkanı olan yerlerde sis lensinin meydana getireceği su perdesi arkasında ve rüzgarı da arkaya alarak alevlere yaklaşılmalıdır. Koruyucu eldiven ve gözlük mutlaka takılmalıdır. 11. Alevi söndürmek icap ettiğinde, söndürücünün marpucu alevin dibine doğru tutulur. Aksi halde söndürmek mümkün olmaz. Kullanılacak söndürücüler tankerde bulunan kuru kimyevi tozlu söndürücülerdir. O yoksa karbondioksit (CO2)?li söndürücü de kullanılabilir. Su LPG yangını söndürmez. Ancak itfaiye tanker yanında çabuk yetişirse, kaçak noktasına bol miktarda tazyikli su alev dibine tutarak netice alınabilir. 12. Yardıma gelecek itfaiye teşkilatına şu noktalar hatırlatılmalı: a) Kaçak kesilebilecekse, su hortum başıma sis lansı takılıp su perdesi altında alevlere yaklaşılacak. Yaklaşırken rüzgar arkaya alınacak. b) Hiç bir zaman tankere bombe başlar istikametinden yaklaşılmayacak, o istikamette insan toplanması önlenecek. c) Kaçak kesilmezse alev söndürülmeyecek. Çünkü o zaman kaçan gaz yayılıp birikir ve bir alev veya sıcak nokta bulunca alev alır infilak eder. Etraftaki canlılar için öldürücü olabilir. d) Alevi söndürülemeyen tankerin üst kısmı (buhar fazı) bol su ile soğutularak yarılması önlenmeli. e) Sızma dolayısı ile emniyet valflarından çıkan gazın sesi gittikçe şiddetlenmeğe, alev yükselmeye başlarsa, HERKES tanker civarını terk etmeli. Bu patlamanın yaklaştığına işarettir. 13. Tesise dönüşte, olayın başından sonuna kadar mümkün olduğunca detaylı bilgi amirlere rapor edilir. Bu sayede başka benzer olayları önlemek için çareler aranır. 14. Eğer kaçak büyük ve yanma kolayca kontrol edilmiyorsa, ve vasıta emniyetli bir yerde değilse, o zaman vasıtayı emniyetli bir yere çektirmek için çare aranmalıdır. 15. Devrilen dolu bir tankerde düşünülecek ilk şey, yükü başka bir tankere aktarmaktır. 16. Yangın LPG kaçağından değil de, şoför mahallinde veya motorda çıkmışsa, tankerin yangın söndürücülerini kullanarak derhal söndürülmesine çalışılmalıdır. Gerektiğinde söndürmek için toprak veya kum da kullanılabilir. 17. Lastik yangını söndürülmesi güç bir yangındır. Lastik yangınında kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüsü kısa fasılalarla püskürtülerek kullanılmalıdır. Eğer bulunabilirse, bol miktarda su kullanılması tercih edilmelidir. Önce lastik söndürülmeli, sonra teker ve aks?ın soğutulmasına çalışılmalıdır. Bu arada çok dikkatli olmak gerekir, zira kor haline gelmiş olan kampana ve/veya aksamı ateş kaynağı oluşturur ve sızmakta olan gaz varsa, onu tutuşturabilir. Müşteri sahasında acil durumda yapılacaklar ? Bir kaçak olduğu takdirde, şoför ikmal yapmamalı, ? Kaçak müşterisinin kendi tesisinde ise, şoför derhal hem müşteriye hem de kendi tesisine haber vermeli. Kaçak bulunup, kesilinceye kadar hiç bir surette ikmal başlamamalıdır. ? Kaçak kesilemiyorsa, şoför müşteriden civardaki bütün çıplak ateş ve ateşlemeye sebep olabilecek nesnelerin kaldırılmasını veya söndürülmesini sağlamasını istemeli. ? Çevreyi tecrit etmek için derhal yardım aramalı. ? Büyük bir kaçak halinde müşteriye Polis ve İtfaiyeye haber vermesi için uyarmalı. LPG buharının havadan ağır olmasının uzak yerlerde dahi tehlikeye sebep olacağını anlatmamalı.