Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 
Çekici-Dorse Ayrılma-Brleşme talimatı
Araçtaki Hava Basıncı ve Fenler hk. Bilgi; Dorse, Çekici? den ayrı iken, fren sisteminde hava yoksa, fren körüğünün boşalması yüzünden, dorse hareket edemez. Her ne kadar, üzerindeki hava tankında bir miktar hava varsa da Park Butonu devrede olduğu müddetçe tankerin hareket etmesi yine mümkün değildir. Dolayısiyle, burada en önemli husus, çekici dorse ile birleşirken ya da treyler?den ayrılırken, Park Butonu muhakkak çekili olmalıdır. Ancak, butonun bilinmeyen bir sebepten dolayı devreden çıkmış olması ihtimalini göz önüne alarak, dorse her zaman takozlanmış olmalıdır. Park Butonu (İmdat) sistemi bulunmayan dorseler her zaman takozlanmış olmalıdır. 1-ÇEKİCİ- DORSE AYRILMASI (UNCOUPLING) a)-Çekici kabininden inmeden önce: ? Dorse ayaklarını indirirken zorluk çıkmaması için çekicinin 5.tekerlek tablasının seviyesini körüklerle yükselt. Dikkat! Aksi takdirde, tabla ile king-pin teması sona erince, çekiciye binen yük birden ortadan kalkacağından dolayı, çekici tablası treylerin ön kısmının altına vurarak hasara yol açacaktır. ? King-Pin kilidi (kolu) açıkken meyilli zemin dorsenin kayma tehlikesine karşı çekicinin el frenini çek. Dikkat! Çekici-dorse ayrılmasını, zorunluluk olmadıkça meyilli zeminlerde yapma. ? ABS? nin ve çekici beyninin zarar görmemesi ve dorse kablosunu çıkartırken kıvılcım çıkmaması için kontağı tam kapalı konuma getir. b)-Çekici kabininden indikten hemen sonra: ? Ana şalteri kapat. Not! Karanlıkta çalışılması gerektiğinde, çekicinin kabin arkasındaki aydınlatma lambasından yararlanmak amacıyla, arızi durumlarda ana şalter açık kalabilir. ? Dorsenin İmdat Butonu?nu çek (yani dorsenin frenlenmesini sağla) Dikkat! Park Fren sistemini devreden çıkartmak için araçta herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. c)-Dorsenin ayrılmaya hazırlanması: ? Bulunduğu yerin meyline göre, kalkar dingil dışında, dorsenin arka dingillerinden birini takozla. ? Treylerin ayaklarını indir. Dikkat! Ayakların yere temas edeceği zemin düzgün olmalıdır. d)-Hortum ve kabloların doğru sıralamayla çıkartılması: ? Önce kırmızı kaplini çıkart. Not! Kırmızı kaplin ana hava basıncını keser ve her ihtimale karşılık dorse Park Fren Sisteminin devrede olmasını emniyet altına alır. ? Sonra sarı kaplini çıkart. Dikkat! Aksi yapıldığı takdirde, Park Butonu çekili olmasına rağmen, dorse freninin boşalma ihtimali vardır. ? Elektrik ve ABS kablolarını çıkart. e)-Dorsenin ayrılması : ? King-Pin kilidini (kolunu) aç ? King-Pin?den kurtardıktan sonra, başlangıçta yükseltilen tabla seviyesini körükle uygun seviyeye indir (ki rahat bir şekilde alttan çıkış olsun) ? Çekiciyi Dorseden ayır. Birleşme işleminde geri manevra esnasında mümkün olduğunca, öncelikli olarak diğer sürücüler veya 2. bir kişiden (Garajda Güvenlik görevlisi v.b) yardım alınacaktır. a)-Birleşme operasyonuna başlamadan önce: ? Dorsenin birleşmeye hazır olduğundan emin olmak için kabinden aşağı in ve kontrol et. ? Dorse takozlanmış olması gerekir. ? Dorse ayaklarının yere temas ediyor olması gerekir. ? Çevrede ve araçlarda birleşmeyi önleyecek bir engel olmaması gerekir. b)-Çekicinin birleşmeye hazırlanması: ? Çekicinin körüklerini indirerek veya aldırarak5.tekerlek tablasını King-Pin hizasına getir. Not! Tabla birazcık aşağıda olmalı ve hafifçe sürtünerek girmelidir.Çekiciyi dorsenin altına sür (King-Pin tablaya oturunca kilidi otomatik olarak kapanır), sesi duy. ? Çekicinin körüklerini kaldır. Çünkü! Aksi takdirde, bütün yük treyler ayakları üzerinde olduğundan dolayı, ayaklar indirilirken zorluk çıkar. ? Çekicinin el frenini çek ? ABS?nin ve çekici beyninin zarar görmemesi ve dorse kablosunu çıkartırken kıvılcım çıkmaması için kontağı tam kapalı konuma getir. c)-Çekici kabininden indikten hemen sonra: ? Ana şalteri kapat Not! Karanlıkta çalışılması gerektiğinde, çekicinin kabin arkasındaki aydınlatma lambasından yararlanmak amacıyla, arızi durumlarda ana şalter açık kalabilir. d)-Hortum ve kabloların doğru sıralamayla takılması: ? Önce elektrik ve ABS kablolarını tak. ? Sonra sarı kaplini tak. ? En son kırmızı kaplini tak. ? King-Pin kolunu kontrol et (Tam oturmuş mu? Pim kapalı mı?) e)-Dorsenin ayaklarını kaldır. f)-Park Butonuna bas. Dikkat! Park Fren sistemini devreden çıkartmak için araçta herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. ? Hemen hareket edeceksen teker altından takozu çıkart. Dikkat! Hava tankındaki havanın herhangi bir kaçak yüzünden gece boşalması mümkündür. Bu yüzden, çekici-dorse birleşmesinden sonra, fren körüklerinin açılması ve dolayısı ile aracın hareket edebilmesi için treylerin hava tankındaki basıncın yükseltilmesi gerekebilir.