Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 
Se Petrol Sürücü SEÇ-G Performansı
A-AMAÇ: 1. ?FR-75-11 Se Petrol Sürücü SEÇ-G Performans Değerlendirme kriterleri formunda?, yaptığımız işin önemi ve Tehlikeleri ile ilgili sorumlu olduğumuz kuralların tam ve noksansız olarak uygulanması amacı ile sistemimize dahil edilmiştir. 2. Amacımız ceza vermek değil, talimat ve kuralların noksansız uygulanarak işimizi müşterilerimizin talepleri ve SEÇ-G kuralları içerisinde gerçekleştirmektir. 3. Sistem, bu uygulama sürecinde kuralları uygulayan ve özen gösteren sürücü ile diğer sürücüleri ayırarak sürekli iyileştirmeyi ve özendiriciliği sağlamaktır. B-İŞLEYİŞ: 1- Yazılı kriterlerin tamamı, daha önce iş başlangıcında her sürücünün imzaladığı ?Hizmet Sözleşmesi? ve ihtiyaca göre düzenlenen talimat ve bildirimlerin aynısıdır. 2- 01-01-2005 tarihi itibari ile her sürücü için EK-2 deki ?FR-75-12 No? lu SÜRÜCÜ SEÇ-G PERFORMANS? Çizelgesi-Karnesi düzenlenecektir. 3- EK-2 deki her sütun ayda bir kez mutlaka değerlendirilecektir, 4- Kriterler ve ceza puanları EK-1 deki tablodadır. 5- Düzenlenen çizelgeler 6 ayda bir değerlendirilerek sıfırlanacaktır. 6- Yapılan kontrollerde verilen cezalar takip eden aybaşında sürücünün maaşından kesilerek ?SÜRÜCÜ PERFORMANS FONU? nda toplanacaktır. Fondaki paralar 6 ay sonunda başarılı ve hatasız sürücülere çeşitli ödüller olarak dağıtılacaktır. 7- İlk 6 aylık dönemde Fona Se Petrol tarafından 1 adet Cumhuriyet altını ilave edilecektir. 8- Hatalı davranış ve uygulamalar sürücüye yazılı olarak bildirilecek ve savunması alınacaktır, 9- Tutanaklar SEÇ-G Sorumlusu ve Genel Md. Tarafından değerlendirilerek kayda alınacaktır. C-KURALLAR: 1- Tüm kurallara net olarak belirlemek ve sınıflandırmak mümkün olmadığı için kural ihlalleri durumunda ilgili/benzer ceza puanı uygulanır. 2- Se Petrol A.Ş nin yukarıdaki cezaların dışında hataya göre farklı tedbirler alma hakkı saklıdır. 3- Sürücü iş akdi sözleşmesi esastır ve yaptırımlar aynen uygulanabilir. 4- Araçta veya başka bir durumda işlenen hata veya kural ihlaline göz yuman, engel olmayan; asıl veya 2. sürücüde kural ihlali yapmış sayılır ve aynı ceza uygulanır. 5- 6 aylık dönem içerisinde 3 kez aynı ihlali yapmak işten atılmayı gerektirir. 6- EK-1 deki kriterler-ihlallerde sürücü ile iş akdinin feshi hakkı Se petrol A.Ş adına mevcuttur. 7- İhlal ve hatalarda sürücülerin imzası ve savunması şarttır. 8- Sistemin uygulama sürecinde kural ve kriterlerde değişiklik yapılabilir, bu değişiklikler sürücülere duyurulacaktır. 9- Se Petrol Hata veya Kriterin önemi ve içeriğine göre ceza puanı ve/veya iş akdinin feshi ve/veya başka bir karar vermekte özgürdür. 10- Dönem veya yıl sonunda kriter ve puanlamalar sürücü dosyalarında saklanacak ve sürücü performansı olarak dikkate alınacaktır 11- Sistem her bölgede ayrı ayrı değerlendirilecek, Ankara ile Körfez birlikte değerlendirmeye alınacaktır.