Anasayfaya gitmek için tıklayınız
 
 Güncel Haberler  


 
İrsaliye ve Resmi evrak tanzimi

Sürücü tanzim edilmiş olan irsaliyeleri kontrol etmeli ve sevkıyat programı dahilinde dağıtımı gerçekleştirmelidir.

İrsaliye müşteriye mutlaka imzalatılmalıdır. İlave siparişlerde, sipariş geldiği anda derhal irsaliye noksansız olarak düzenlenerek müşteriye gidilmelidir.

Kantar fişleri, dolum oranları kıyaslanmalı olası şüphe ve farklar hemen ilgili amire bildirilmelidir. Sürücünün şahsi çıkar amaçlı, kötü niyetle, sevkıyat programında olan/olmayan herhangi bir kullanıcıya; güzergah içi veya güzergah dışı, gidiş-dönüş ve/veya ikmal sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, zarar, ve olaylarda, 3. şahıslar da dahil olmak üzere, tüm maddi, manevi ve hukuki sorumluluklar sürücü/sürücülere aittir.

Personel hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesine göre işlem yapılacaktır.

İrsaliye olmadan veya tam olarak düzenlenmeden sevkıyat gerçekleştirilemez.